Diverse

«Men hadde det ikke vært hyggeligere om jeg slapp å være streng?» (trener). «Nei, du må være streng. Vi trenger det» (gutter 9 år).

«Pressure? What pressure? Pressure is poor people in the world trying to feed their families. Working from dawn till dust just to feed their young. There is no pressure in football» (Jose Mourinho).

 1. Barn, oppdragelse og selvstendighet. Artikkelen omhandler generell kunnskap om barns behov, grensesetting, selvstendighet og ulike pedagogisk knep i ulike situasjoner. Vi anbefaler alle foreldre og personer som jobber med barn å lese denne. Fagartikkel på 14 sider. Fotball for Kids – Barn, oppdragelse og selvstendighet
 2. Corruption in African football. En presentasjon av mine egne erfaringer med korrupsjon i Ghanesisk fotball, inkludert drapstrusler og et sirkus uten sidestykke. Dette relateres til generelle problem i afrikansk fotball og indisier på at FIFA ikke gjør nok med dette problemet. Artikkelen bygger på to innlegg i en av Ghanas største aviser, noe som også medførte mediadekning i TV og radio. Fagartikkel på 4 sider. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 3. Eminem and Women: Min semesteroppgave i PSY2500 høsten 2014 som omhandler hvordan kvinner er fremstilt i Eminem sine tekster, og om og hvordan denne fremstillingen har endret seg gjennom hans karriere. På samme måte som artikkelen nedenfor om hip-hop, får dere her godt innblikk i verdens største kulturfelt og en av verdens viktigste kulturpersoner. Denne kunnskapen er svært nyttig for de som jobber med ungdom. Vitenskapelig oppgave på 15 sider. Fotball for Kids – Eminem and women
 4. Hip-hop, motstand og historie. Min 3-dagers hjemmeeksamen i Tupac og hip-hop ved UiO høsten 2012 som gir leseren god innsikt i hip-hop kulturen og rap musikk. Denne kunnskapen er et must for alle som jobber med ungdom. Ved å kunne dette har du innsikt som gir deg anerkjennelse, kreditt og autoritet. Vitenskapelig oppgave på 10 sider. Fotball for Kids – Hiphop
 5. Historien om 3IDA. Dette er en historien om hvordan jeg gikk fram for å få orden en av Oslos mest utfordrende klasser. Framgangsmåten har jeg benyttet i snart 15 år, og den fungerer svært godt. Samtidig er den forankret i vitenskapelig teori. Fagartikkel på 5 sider. Fotball for Kids – Historien om 3IDA
 6. Hvorfor er ikke Norge best i verden i fotball? En kronikk som ble publisert i Adresseavisen våren 2011. Den argumenterer for at vi muligens må revurdere vårt syn på hvordan vi jobber med spillerutvikling i norsk fotball. I tillegg utfordrer den oss på om vi egentlig har noen unnskyldninger for at vi ikke er bedre i fotball. Kronikk på 2 sider. Fotball for Kids – Hvorfor er ikke Norge best
 7. Julekalender for politikere. I desember 2018 lagde jeg en quiz adventskalender for politikere. Hver dag ble en luke sendt til 300 av våre øverste politikere. Budskapet er dønn seriøs med en god dose refleksjon og (u)sunn kritikk, samt at det ble brukt humor, kreativitet, fantasi, signifying, helhet og fellesnevner. Fotball for Kids – Julekalender politikere
 8. Litteraturliste. En oversikt som dekker mesteparten av kildene som danner det teoretiske grunnlaget for Fotball for Kids. Jeg er svært opptatt av å benytte med av vitenskap i kombinasjon med visdom, praktisk erfaring, sunn fornuft og intuisjon. Og for å gjenta med selv: «Vitenskapen seirer nesten alltid til slutt». Fotball for Kids – Litteraturliste
 9. Mitt undervisningstips. På lik linje som når jeg jobber som trener, benytter jeg ferdige øktmaler/øktmodeller med en fast tidsplan og ulike læringsteorier (pedagogiske tilnærminger) når jeg underviser i skolen. Fagartikkel på 7 sider. Fotball for Kids – Mitt undervisningstips
 10. Pengeligaen Premier League. I denne artikkelen forsøker jeg å systematisere en del fakta for hvorfor fotballsupportere og andre fotballinteresserte bør stille noen moralske spørsmål vedrørende økonomi og praksis i dagens toppfotball. Fagartikkel på 6 sider. Den finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 11. Sosialt prosjekt Brasil. Et innsyn i innhold og framgangsmåte for et sosialt prosjekt i Itacare, Brasil. Hensikten var å bruke idretten som et middel på å forebygge kriminalitet og narkotika blant barn og unge. Vi kom godt i gang og noen idretter driver fortsatt bra, men det er utforende å videreutvikle prosjektet da jeg er «Gringo» og ikke har jobboppdrag der lengre. Presentasjon på 20 slides. Artikkelen finnes i Fotball for Kids boka.
 12. Suksesshistorie fra Tingvoll. Denne historien viser hvordan det å få etablert og utviklet et A-lag også er viktig for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen. Samtidig får vi noen gode tips om hva som kan være lurt å fokusere på blant A-lag på breddenivå. Fagartikkel på 2 sider. Artikkelen finnes i Fotball for Kids boka.
 13. Tippeligaen 2016. Sammenhengen mellom budsjett og endelig tabellposisjon i Tippeligaen 2016. Resultatene indikerer at det er en sterk sammenheng mellom budsjett og tabellposisjon. Fagartikkel på 1 side. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 14. Wellbeing. En undersøkelse jeg gjorde mens jeg studerte på Hawaii Pacific University. Problemstillingen var: «Do social interest, physical exercise, and financial support increase students’ psychological well-being?». Vitenskapelig artikkel på 46 sider. Psychological well-being
 15. Wellbeing og fotball. Det er vanlig å dele nytteeffekten av og motivasjonen for å spille fotball inn i; 1) ønsket om å bli så god som mulig og proffdrømmen, 2) fotballens helseeffekt, og 3) fotballens egenverdi. Jeg er spesielt opptatt av den psykiske/mentale og sosiale helsa. Av den grunn studerte jeg PSY2022 (Mental Health and Wellbeing) ved UiO i vår. Her er en liten oppsummering av hvordan det står til og kort innføring i mulige tiltak. Engelsk fagartikkelen på 3 sider. Football for Kids – Mental health and wellbeing