Trening og kosthold

I am very close to these colors. I will make war against anyone who tries to stop me from playing in the national team» (Gattuso).

«Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do» (Pele).

  1. Arbeids- og kapasitetsanalyse i fotball. 14-dagerseksamen i forbindelse med hovedfagsstudie eller master ved Norges idrettshøgskole. Vitenskapelig avhandling på 28 sider. Arbeids- og kapasitetsanalyse
  2. Corona fitness. Lock down is dangerous, and since physical, psychological and social health is related, exercising at home is important for our health. I did a small test to find out how effective exercise we can get from dancing hip hop and other dances. A one page article. Fotball for Kids – Corona fitness
  3. Idrettsmedisin. Fordypningsoppgave i idrettsmedisin i forbindelse med studier ved Norges idrettshøgskole. Vitenskapelig avhandling på 25 sider. Idrettsmedisin
  4. Kampbelastning i ungdomsfotballen. Denne artikkelen inneholder en enkel formel for hvordan spillere og trenere kan kontrollere kampbelastningen i ungdomsfotballen. I tillegg inneholder den anbefalinger og begrunnelse for antall kamper per uke. Fagartikkel på 1 side. Artikkelen finnes i Fotball for Kids boka.
  5. Kosthold. En rimelig grundig og helhetlig innføring i ernæring og kosthold, samt praktiske kostholdstips til både fotballspillere, idrettsutøver og normalbefolkningen. Fagartikkel på 35 sider. Fotball for Kids – Kosthold
  6. Kosthold for unge fotballspillere. En kort og praktisk innføring om hvordan barn og unge som spiller fotball bør a) spise før trening og kamp, b) under trening og kamp, c) etter trening og kamp, og d) generelt. Dette er også tema for et av Fotball for Kids undervisningsopplegg. Se tjenester og pris! Fagartikkel på 3 sider. Artikkelen finnes i Fotball for Kids boka.
  7. Styrke, hurtighet og spenst. Teoretisk grunnlag for styrke, hurtighet og spenst, samt metodikk for hurtighet og spensttrening. Fagartikkel på 32 sider. Fotball for Kids – Styrke, hurtighet og spenst
  8. Styrketrening. En mer praktisk innføring i styrketrening og metoder for styrketrening. Den inneholder også mange ulike styrketreningsprogram, samt innføring i styrkeløft- og vektløftermetodikk. Fagartikkel på 40 sider. Fotball for Kids – Styrketrening

De som ønsker mer kunnskap om trening og kosthold kan lese flere fagartikler hos Olympiatoppen https://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/page3460.html