Fotballkunnskap

”Fotball er sannsynligvis den enste idretten hvor kunnskap blir sett ned på. Det er fristende å trekke det så langt som å kalle fotballen for teorifiendtlig” (Egil Olsen).

“Football is simple, but the hardest thing to do is to play simple football” (Johan Cruyff).

 1. Min fotballfilosofi – Kunnskapsboken om fotball som kan gi din klubb eller nasjon en bedre utviklingsprosess. Bok på nesten over 1000 sider og en litteraturliste på over 50 sider. Boka konkretiserer hvordan vi kan jobbe med å utvikle verdens beste fotballspillere og fotballag. Kunnskapsboka om fotball – Utdrag 2020 (K.H.C.)
 2. Analyse av individuelle ferdigheter for Norges A-landslag 2020. Jeg analyserte alle kampene i kvalifiseringen til EM 2020 og nesten alle kampene i Europa Nation League 2020. I disse kampene analyserte jeg 1) hvilke ferdigheter norske spillere kunne gjort bedre ved innslupne mål, og 2) tre matchvinnerferdigheter ved Norges mål. Benyttet metode var indirekte kampanalyse. Resultatene peker i samme retning som resultatene fra analysen i 2019 (se under). Fagartikkel på 6 sider. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 3. Analyse Norges A-landslag høsten 2019. Jeg gjennomførte nettopp en kampanalyseundersøkelse av seks omganger i fire av høstens EM- kvalifiseringskamper for det norske herre landslaget. Hovedfokuset var på valg defensivt, og antall gjennombrudd mellom norske spillere midtbane- og bakreledd. Konklusjonen er at det oppleves litt merkelig at spillere på et så høy ferdighetsnivå gjør så åpenbare dårlige valg defensivt. Ofte handler det enkelt og greit om å stå stille. Fagartikkel på 2 sider. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 4. Ballbesittelse og effektivitet. Mellomfagsoppgave eller bacheloroppgave fra Norges idrettshøgskole om ballbesittelse og effektivitet. Oppgaven tar også for seg mye generell fotballkunnskap. Vitenskapelig avhandling på 121 sider. Ballbesittelse og Effektivitet
 5. Ballbesittelse og tilbakelagt distanse i VM 2018. En kampanalyseundersøkelse som undersøkte sammenhengen mellom; 1) ballbesittelse og effektivitet, 2) pasningssikkerhet og effektivitet, 3) mest ballbesittelse og tilbakelagt distanse, og 4) tilbakelagt distanse og effektivitet. I denne kampanalyseundersøkelse av samtlige 64 kamper i VM sluttspillet 2018 kom det fram at mest ballbesittelse, høyest pasningssikkerhet og lengst tilbakelagt distanse har liten sammenheng med kamputfallet. Forskningsartikkel på 5 sider. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 6. Bodø/Glimt 2020 versus 2021. I artikkelen ”Marginer i toppfotball 3” kom det fram at Bodø/Glimt generelt hadde mange bevegelser som truet bakrom og mange 2.bevegelser i 2020 sesongen. Denne fagartikkelen på en side fulgte opp dette med en liten analyse av Bodø/Glimt mot en bestemt motstander i 2021. Betterfootballskills – BodøGlimt 2020 vs 2021
 7. Egil «Drillo» Olsen og drillofotball. Denne artikkel oppsummerer Egil sin fotballfilosofi, opplæring av spillerne i hans fotballfilosofi, og hans lederskap. Egil Olsen var veileder på hovedfaget mitt, jeg gjorde mange analyser for det norske A-landslaget, jeg jobbet sammen med han i Vålerenga, og jeg har hatt flere fagprosjekter sammen med ham. Fagartikkel på 12 sider. Betterfootballskills – Egil Olsen og drillofotball
 8. Et lite fotballfaglig drypp. For å få litt mer empiri til ferdighetene jeg har konkretisert i kunnskapsboka om fotball, gjennomførte jeg en liten kampanalyse av alle må i åpent spill i VM 2018. Jeg undersøkte hvor ofte nærmeste tredjeforsvarer falt av for sent ved mål mot. Resultatet indikerer at ved nesten 1 av 5 mål falt nærmeste tredjeforsvarer (3F) av for sent. Artikkelen ble også publisert på fotballtreneren.no. Et lite fotballfaglig drypp
 9. Fotballkunnskap. En kort og oversiktlig innføring i fotballkunnskap som forklarer de ulike angrepstypene, romforhold, bredde, dybde, bevegelse, rettvendt og feilvendt m.m. Fagartikkel på 5 sider. Fotball for Kids – Fotballkunnskap
 10. Førsteberøring/1.touch. Denne korte fagartikkelen omhandler; 1) en måte å klassifisere 1.touch på, 2) to enkle analyser av 1.touch på internasjonalt toppnivå, og 3) trening av 1.touch. Fagartikkel på 3 sider. Fotball for Kids – 1.touch
 11. Kampanalyse Barcelona. En liten undersøkelse jeg gjennomførte om Iniesta, Messi og Barcelona i Champions League finalen i 2011. Fagartikkel på 1 side. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 12. Lederskap i fotball. Hovedfagsoppgave eller masteroppgave fra Norges idrettshøgskole om topptreneres fotballfilosofi, lederskapsfilosofi og opplæring i fotballfilosofi. Vitenskapelig avhandling på 168 sider. Lederskap i Fotball
 13. Line ups in World Cup 2022. Line up is realted to the team’s formation or playing system. The most used line up in the 2022 world cup in Qatar was 1-4-3-3. In the 16 knock out matches, 18 out of 32 line ups where 1-4-3-3. https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2023/02/Betterfootballskills-Line-ups-in-World-Cup-2022-1.pdf
 14. Marginer i toppfotball 1 – valg uten ball defensivt. En undersøkelse av ferdigheter knyttet til valg uten ball defensivt. Ved ca 6 av 10 mål gjør spillere på laget som slipper inn mål minst ett dårlig valg uten ball defensivt. Fagartikkel på 11 sider, og her en kort versjon på to sider. Betterfootballskills – Marginer i toppfotball 1 (short).
 15. Marginer i toppfotball 2 – Valg med ball. En undersøkelse av ferdigheter knyttet til valg med ball defensivt. Hovedfunnene er at spillere foretar mest nøytrale og gode/riktige valg med ball. Over 90 % av alle valg med ball var nøytrale eller gode/riktige, og en større andel nøytrale valg (54 %) enn gode/riktige valg (38 %). Fagartikkel på 16 sider, og her en kort versjon på tre sider. Betterfootballskills – Marginer i toppfotball 2 (short)
 16. Marginer i toppfotball 3 – Valg uten ball offensivt. En undersøkelse av ferdigheter knyttet til valg uten ball offensivt, med hovedfokus på løp som truer bakrom og andrebevegelser. Nesten 7 av 10 målgivende angrep i åpent spill inneholdt en eller flere andrebevegelser. Fagartikkel på 12 sider, og her en kort versjon på to sider. Kort variant: Betterfootballskills – Marginer i toppfotball 3 (short)
 17. Matchvinnerferdigheter. For å teste ut viktigheten av matchvinnerferdigheter, det vil si i hvor stor grad spillere er involvert i mål for og i mot, analyserte jeg samtlige 699 mål i Eliteserien 2019, samt en grundigere analyse av Vålerenga fotball. Matchvinnerferdigheter – Kristian Holm Carlsen
 18. Nils Arne Eggen og fokus på fotballferdigheter. En fagartikkel om Nils Arne Eggen sin fotballfilosofi og lederskap. Artikkelen er delt inn i tre deler: En innføring i Godfot-teorien og Eggens ferdighetspendel, 2) Nils Arne Eggen om lederskap og motivasjon, og 3) Rosenborg postulatene og analyse av to ferdigheter/prestasjonsvariabler i noen utvalgte Rosenborg kamper. Fagartikkel på 9 sider. Betterfootballskills – Nils Arne Eggen og ferdigheter
 19. Number of balltouches. En kampanalyseundersøkelse som har sett på prosent fordeling av 1 berøring, 2 berøringer, 1 + 2 berøringer, 1 + 2 + 3 berøringer og 4 eller flere berøringer blant toppspillere i kamp. I denne undersøkelsen brukte spillerne 1 og 2 berøringer i 70 % av alle involveringene med ball. Fagartikkel på engelsk på 5 sider. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 20. Penetration into the penalty area. Ny forskning om sammenhengen mellom a) gjennombrudd og b) suksessfulle gjennombrudd inn i motstanderens 16m og kamputfall. Fagartikkel på engelsk på 4 sider. Jeg ble invitert til en stor internasjonal kongress om fotballvitenskap basert på denne artikkelen. Fotball for Kids – Penetration into the penalty area
 21. Reduce the number of conceded goals. Ny forskning om hvilke konkrete ferdigheter fotballspillere bør lære seg selv for å slippe inn færre mål. Dårlige/feil valg defensivt er involvert ved majoriteten av mål i åpent spill. Fagartikkel på 2 sider. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 22. Rosenborg, fotball og floskler. Jeg gjennomførte nettopp en liten kampanalyseundersøkelse av Rosenborg og skrev en liten kronikk på 2 sider. Resultatene indikerer at det kan lønne seg å evaluere prestasjonene objektivt og ut fra trenerens filosofi, og deretter øve på disse ferdighetene. Artikkelen finnes i Kunnskapsboka om fotball.
 23. UEFA A-oppgave: Valg og handling med ball. Min oppgave på UEFA A-lisens kurset 2015-16. Her forsket jeg på valg og teknisk utførelse i forbindelse med balltap og målsjanser i fotball. Vitenskapelig avhandling på 75 sider. UEFA A-oppgave (Kristian H. Carlsen)
 24. Valg og handlinger i fotball: Fagprosjekt med Egil Olsen og Stig Mathisen høsten 2016. Artikkelen konkretiserer hvilke valg fotballspillere har med ball, offensivt uten ball og defensivt. Fagartikkel på 22 sider. Valg og handlinger i fotball (Fagprosjekt)
 25. World Cup history. En oppsummering av alle VM i fotball fra Uruguay 1930 til og med Russland 2018, samt refleksjoner rundt Qatar 2022. Fagartikkel på engelsk på 18 sider. Fotball for Kids – World Cup history