Om Fotball for Kids

«Hvordan har du blitt så flink trener?» (spontant spørsmål fra jente 13 år). «Jeg har øvd mye» (svar fra trener).

«Nå syns jeg dere skal gi hverandre en stor applaus for at dere har vært så flinke i dag» (Vi etter ei økt med 50 11-åringer). «Og så må vi gi applaus til trenerne også» (svar fra gutt 11 år).

«Takk for en god trening, og takk for at jeg fikk være med» (gutt 15 år etter en ekstratrening for de mest motiverte spillerne).

Fotball for Kids ble startet i 2002 av Kristian Holm Carlsen, og er dermed en av de mest erfarne aktørene som er aktive i norsk fotball i dag. I perioden 2005-2012 jobbet både Kristian Holm Carlsen og Vibeke Saltnes Olsen i Fotball for Kids. Utgangspunktet for oppstarten var et stort behov for skolering av trenere i barnefotballen og foreldretrenere. Å hjelpe foreldretrenere med å tilrettelegge fotball for barn på deres premisser er fortsatt et kjerneområde for Fotball for Kids. Imidlertid har Fotball for Kids fra 2012 fokusert mer på spesialtilpassete trenerkurs og treneforum, og å hjelpe klubber med ulike prosjekter innen spillerutvikling, lagutvikling, trenerutvikling og klubbutvikling. Dette henger sammen med at NFF startet med «Barnefotballkvelden». Nevnte kurs bygger på mange av de samme prinsippene som Fotball for Kids sitt oppstartskonsept. I dag jobber Fotball for Kids med tiltak og prosjekter for barn, ungdom og voksne, både innen breddefotballen og toppfotballen.

I dag er firmaets juridiske navn «Kristian Holm Carlsen – Fotball for Kids», og det er registrert som et enkeltpersonforetak i Brønnøysund. Stort sett er det Kristian som gjennomfører praktiske tiltak, selv om Fotball for Kids både benytter seg av og samarbeider med trenere og fagpersoner i inn- og utland. Alle trenere og samarbeidspartnere som benyttes er håndplukket på bakgrunn av at de har særs god kunnskap om og gode ferdigheter med trening av barn og unge. Fotball for Kids er spesielt opptatt av pedagogisk kunnskap, da det ofte er viktigere ved trening av barn og unge enn god fotballkunnskap. Fotball for Kids har en unik og omfattende erfaring med fotball fra andre nasjoner, og samarbeider tett med trenere og forskere fra Brasil, Portugal, Italia, USA, Norge, Sverige, Danmark, Ghana, Egypt og Uganda. Fotball for Kids har også startet opp og driftet sosiale prosjekter rundt om i verden.

Fotball for Kids sin praksis er fundert i teori, forskning og erfaring om 1) barn og unges utvikling og behov, 2) læring og undervisning, 3) menneskelige verdier og helse, 4) hva som må til for å utvikle toppspillere i fotball, og 5) hvordan klubber kan tilrettelegge for mestring og varig fotball deltagelse. Vi mener det er mulig å skape mye bedre fotballaktivitet i Norge på alle nivå bare ved å fokusere på noen få, men avgjørende faktorer. På den måten vil Norge bli en bedre fotballnasjon, og fotball vil bidra med positive verdier for samfunnet. Når det gjelder spillerutvikling mener jeg at Norge bør fokusere på å utvikle spillere som er best i verden på 1) disiplin og innsats, 2) fysiologiske ferdigheter, og 3) smartness eller valg med og uten ball.

Les mer om min bakgrunn og kompetanse, samt Fotball for Kids sin filosofi og verdigrunnlag nedenfor.

CV KHC – Fotball

Fotball For Kids – Filosofi og verdigrunnlag