Barne og ungdomsfotball

«Disse ISUP treningene går så innmari fort» (gutt 11 år etter trening med Fotball for Kids).«Ja, men vi har trent i 1 og 1/2 time» (trener). Kan vi ikke trene i 2 timer da?» (samme gutt).

«Ingen klubber har knekt koden for hvordan de skal tilrettelegge et godt fotballtilbud for ungdom, men alle klubber har knekt ungdom» (Kristian Holm Carlsen).

 1. Ballstørrelse og balltype. En enkel undersøkelse om hvilke balltyper og ballstørrelse som foretrekkes av spillere i barnefotballen. Basert på våre erfaringer anbefaler vi lette 4’er baller til de yngste barna. Fagartikkel på 1 side. Fotball for Kids – Ballstørrelse og balltype
 2. Banestørrelse, antall og involveringer. Dette er en liten undersøkelse som har sett på sammenhengen mellom banestørrelse, antall spillere på laget og antall ballinvolveringer i barnefotballen. Fagartikkel på 5 sider. Fotball for Kids – Banestørrelse, antall og involvering
 3. Differensiering versus topping. En fyldig og meget god artikkel med masse konkrete tips om hvordan vi kan skape god differensiering i fotball, og mulige uheldige konsekvenser av topping. Fotball for Kids – Differensiering versus topping
 4. Diverse fotballkunnskap – Presentasjon. Lett blanding av fotballkunnskap fra ulike kurspresentasjoner. Fotball for Kids – Diverse fotballkunnskap
 5. Eksempel på et fotballakademi. En kort beskrivelse om innholdet og hensikt med et fotballakademi etter skoletid. Fagartikkel på 1 side. Fotball for Kids – Eksempel på et fotballakademi
 6. Ekstratiltak i BVIF. En liten oversikt over ekstratiltak og effekten av dette i en vanlig fotballklubb i Oslo fotballkrets. Fagartikkel på 3 sider. Fotball for Kids – Ekstratiltak i BVIF fotball
 7. Gjør noe mer ut av fotballturen. Konkrete tips og ideer om hvordan dere kan jobbe med det sosiale under en fotballturnering. Det er fotballens egenverdi og det sosiale som er viktigst for barn og unge. Det er også på dette området norsk fotball er unik og uten sidestykke best i verden. Dette er en magisk og viktig artikkel på 9 sider som bør leses! Fotball for Kids – Gjør noe mer ut av fotballturen
 8. Hovedbudskapet i barne- og ungdomsfotballen. Her har vi summert noe av det vi mener er de viktigste overskriftene å fokusere på for å utvikle norsk barne- og ungdomsfotball. Fagartikkel på 1 side. Fotball for Kids – Hovedbudskapet
 9. Hvordan lage et godt fotballakademi? Jeg har to grunnprinsipper når jeg er med å starte opp fotballakademier: Det skal være klubbstyrt og prisen skal følge SFO prisen. Det vil si at det ikke skal være dyrere å delta på et fotballakademi enn å være på SFO. Innholdet dere kan lese om i denne artikkelen handler om et akademi for 1-6.klasse. Fagartikkel på 3 sider. Fotball for Kids – Et godt fotballakademi
 10. Kampledelse i aldersbestemt fotball. Noe generelle tips og et konkret eksempel på kampledelse for et J11-årslag. Fagartikkel på 3 sider. Fotball for Kids – Kampledelse
 11. Spillerutvikling og effektiv læring. Praktisk og pedagogisk fagartikkel som viser hvordan alle trenere kan tilrettelegge for god spillerutvikling uavhengig av tid og ressurser. Dere får innsyn i en meget systematisk og gjennomført metodikk, både i trenings- og i kampsituasjon. Dette er også innholdet i undervisningstema 2 under «Trenerutvikling» (se tjenester og pris!). Fagartikkel på 10 sider. Fotball for Kids – Spillerutvikling og effektiv læring
 12. Talent og tidlig modning. En meget interessant forskningsartikkel om fysiologisk modning og utvelgelse til elitelag i fotball. Artikkelen belyser at selekteringen til elitelag ikke er optimal siden vi opplever en stor relativ alderseffekt og resultatfokus, og dermed en selektering av fotballspillere som er tidlig fysiologisk moden. For å sitere Xavi: «Folk bør ikke være så resultatorientert; de bør analysere kampene mer.» Fotball for Kids – Talent og tidlig modning
 13. Verdensrekord i fotballaktivitet. En pedagogisk fagartikkel som beskriver hvordan 144 barn og unge kan spille smålagsspill samtidig på en full fotballbane. Fagartikkelen inneholder en grundig pedagogisk argumentasjon for hvorfor 3 mot 3 er den beste fotballaktiviteten. Fagartikkel på 7 sider. Fotball for Kids – Verdensrekord i fotballaktivitet