Marginer i toppfotball 1: Valg uten ball defensivt

Undersøkelsen er en utvidelse av tidligere analyser, hvor det kom fram at det er mulig å redusere et betydelig antall mål mot ved at spillerne lærer seg bedre valg uten ball defensivt (Carlsen 2017b, 2019a, 2019b & 2020b). Alle mål i VM 2010 og 2014 er inkludert i analysen, i overkant av halvparten av målene til to norske Eliteserielag sesongen 2020, og alle mål i EM- kvalifiseringen for Norges A-landslag i 2019/2020 sesongen. Totalt analyserte jeg 400 mål, men i hovedanalysen er de 116 målene på dødball ekskludert. Resultatene indikerer at spillere ofte gjør dårlige/feil valg uten ball defensivt ved mål mot. Totalt var dårlige/feil valg uten ball defensivt involvert i nesten 6 av 10 mål i åpent spill. I tillegg gjøres det tekniske feil, og ved 25 % av alle innslupne mål i åpent spill for de norske lagene gjorde samme spillere eller to ulike spillere både dårlig/feil valg og dårlig/ upresis teknisk utførelse. Til slutt er det noen få konkrete ferdigheter som går igjen. Hele 83 % av dårlige/feil valg defensivt ved mål mot kan relateres til fire konkrete ferdigheter. Artikkelen finnes i tre varianter: 1) Original, 2) kort versjon på norsk og 3) engelsk versjon.

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2021/07/Betterfootballskills-Marginer-i-toppfotball-1-short.pdf (kort variant)

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2021/07/Betterfootballskills-Margins-in-football-1.pdf (engelsk variant)