Marginer i toppfotball 3: Valg uten ball offensivt

Sammendrag: Tidligere undersøkelser indikerer at det er mulig å redusere et stort antall mål mot ved at spillerne lærer bedre valg uten ball defensivt. Formålet med den tredje artikkel om marginer i fotball var å undersøke mulige marginer for ferdigheter relatert til valg uten ball offensivt. Hovedfokus var antall løp som truer bakrom og antall andrebevegelser, og i relasjon til andre ferdigheter. Jeg analyserte 16 internasjonale og norske kamper fra ulike tidsepoker, samt alle mål i VM 2014, alle mål for Rosenborg i 2019 og de 45 første målene for Bodø/Glimt i 2020. Funnene tyder på at det er relativt få andrebevegelser i en fotballkamp. Vanligvis hadde lag 15-30 andrebevegelser i hver omgang, med et snitt på 21 per omgang. Samtidig synes andrebevegelser viktig ved scoring. Nesten 7 av 10 målgivende angrep i åpent spill inneholdt en eller flere andrebevegelser. Antall løp som truet bakrom varierte fra 13-44 per omgang, og snittet per lag var 31 per omgang. Les hele artikkelen her (original, kort variant på norsk og kort variant på engelsk):

Kort variant (norsk): https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2021/05/Betterfootballskills-Marginer-i-toppfotball-3-short.pdf

Kort variant (engelsk): https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2021/03/Betterfootballskills-Margins-in-football-3.pdf