Nyhetsmail oktober 2020

Nå ble jeg akkurat ferdig med utgave nr. 3 av kunnskapsboka mi. Den ble på hele 1014 sider. Grunnet at den ble for tykk for å binde inn, delte jeg papirutgaven i to. Totalt har jeg brukt over 10 000 timer på å skrive den. Inkluderer jeg tidligere oppgaver som boka bygger på, det vil si min mellomfagsoppgave, hovedfagsoppgave og A-lisensoppgave, tilsvarer jobben 10 år fulltidsjobb, eller bortkastet tid som de fleste sier. Det er jo dessverre sånn at verken fagkunnskap, eller kunnskap om barns utvikling, behov og læring er særlig verdsatt i fotballmiljøet. Uansett tror jeg at jeg er enig med Egil Olsen om at en tilsvarende bok ikke finnes noe sted i verden. Fortsatt er den ikke til salgs siden markedet er for lite til at det gir noe igjen for jobben med å trykke den opp. Dessuten er det bedre å kunne benytte kunnskapen selv eller gi en nasjon eller klubb eksklusive rettigheter.

Et lite utdrag for spesielt interesserte finnes nedenfor. Det som er nytt fra andre utgave, som var på 886 sider, er at jeg har tatt med et par nye artikler. Videre har jeg forbedret et kapittel om kampledelse og tatt med litt mer innhold overalt. Blant annet har par gode fagsamtaler med Egil «Drillo» Olsen har gitt verdifulle bidrag. Den største jobben var allikevel å oppfriske kunnskapen min ved å gå gjennom massevis av ny litteratur, få med nye erfaringer fra praksisfeltet, og ikke minst å samkjøre innholdet i alle kapitler. Som det kommer fram i utdraget har jeg over 50 sider med kilder. Det å ha oversikt over innholdet i alle disse kildene krever sitt. Enda vanskeligere er det å skulle sette det inn alle steder som det passer. En endring eller en henvisning i et kapittel medførte at jeg måtte justere/oppdatere innholdet 5-10 andre steder i boka. Når man så må gjøre flere hundre endringer, og sette inn nye kilder, ble det en i overkant tung kognitiv utfordring. Det tok nesten knekken på meg, men jeg får satse på at det var god hjernetrim.

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2021/03/Kunnskapsboka-om-fotball-Utdrag-2020-K.H.C..pdf