Sosial prosjekt for barn og unge

Jeg har jobbet med og etablert flere sosiale fotball prosjekter for barn og unge rundt om i verden. For mange barn og unge i fattige områder kan fotball være det eneste holdepunktet og positive hendelse i livet. Dessverre er det ikke så lett å holde prosjektene i gang siden egen økonomi ikke strekker til. Uansett er dette noe jeg håper å få mulighet til å gjøre mer av. I den forbindelse har en kollega og jeg forsøkt i snart 5 år å få hjelp av Oslo kommune til å starte opp et fotballprosjekt for vanskeligstilte barn og unge i Oslo øst. Vi har en veldig klar plan på hva som må til for å lykkes, inkludert å forstå hvem som er hovedrollen, hva som er hindringen og hva vi skal gjøre for barn og unge (hovedrollen). Det viktigste er å styrke selvoppfatningen (selvbildet) deres. For å lykkes med et må de få mye mestring og det henger sammen med god fotballkunnskap. Beklageligvis har verken stat eller kommune vist interesse for dette enda. Vi lever i en periode da det er fare for en negativ utvikling i kriminalitet og psykisk helse. Innholdet i vårt prosjekt kan lese her, og vi håper å få mulighet til å realisere det.

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2020/09/Sosialt-prosjekt-Oslo.pdf