Matchvinnerferdigheter i Eliteserien 2019

I Kunnskapboka om fotball har jeg konkretisert åtte matchvinnerferdigheter. Det vil si i hvor stor grad spillere er involvert i mål for og å hindre mål mot (+), eller feil som medfører mål mot (-). Å være delaktig i mål og det å hindre mål kan sees på som det objektive målet på spillernes individuelle prestasjoner i kamp, og sluttproduktet av deres individuelle ferdigheter. For å teste ut viktigheten av matchvinnerferdigheter og variasjoner mellom spillere, analyserte jeg samtlige 699 mål i Eliteserien 2019. I tillegg gjennomførte jeg en grundigere analyse av Vålerenga, som også inkluderte valg uten ball defensivt og en ekstra matchvinnerferdighet. I denne artikkelen presenteres funnene fra analysen, hva funnene kan brukes til og utfordringer med analysen. Min oppfattelse er at data om enkeltspilleres matchvinnerferdigheter bidrar til å forstå hvilke spillere som var mest verdifulle i Eliteserien 2019.

Matchvinnerferdigheter i Eliteserien 2019. https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2020/05/Matchvinnerferdigheter-Kristian-Holm-Carlsen.pdf