Mitt juleønske til norske politikere

Jula 2017 og 2018 hadde jeg det samme juleønsket, og i 2018 fikk de nesten 400 politikere som også mottok «Julekalender for politikere» dette juleønske. Det gikk ut på at dere som styrer landet forstår hvem og hva dere er til for, og at personer som jobber direkte med barn, unge og eldre også kan oppnå belønning, anerkjennelse og muligheter. Hele historien og bakgrunnen for dette juleønske kan leses nedenfor. I år hadde jeg et nytt juleønske til de samme personene, og det gikk ut på dere som styrer landet tørr å evaluere vår forståelse av samfunnet og politiske prioriteringer på en folkelig og objektivt måte. I den forbindelse skisserte jeg to historier som kan indikere hvilken vei Norge er på vei, og jeg har en sterk fornemmelse om hvor vi er på vei. Les juleønske I (2018) og II (2019) nedenfor.

Juleønske 2018: https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2019/12/Fotball-for-Kids-Juleønske-1.pdf

Juleønske 2019: https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2019/12/Fotball-for-Kids-Juleønske-2.pdf

God jul og godt nytt år!