Hva er galt med norsk fotball?

Det er vel mulig å argumentere for at hovedproblemet egentlig er at vi hadde unormalt god suksess med Rosenborg og A-landslaget på 1990-tallet. Dermed evaluerer vi alt som skjer i dag opp mot dette, uavhengig av hva som skjer innen andre områder av norsk fotball enn mannlig toppnivå. Imidlertid betyr ikke dette at det ikke er noe galt med norsk fotball. Men stiller vi de riktige spørsmålene, er vi ærlige nok og fokuserer vi på det som er viktigst for flest mulig? Litt på spøk bruker jeg å si at norsk fotball kjennetegnes av tre forhold: 1) En fantastisk deltakelse i barnefotballen, 2) et enormt frafall i ungdomsfotballen, og 3) midt i mellom er det stort sett kaos. I forlengelsen av dette er det noen spørsmål jeg grubler litt på?

 • Hva er grunnen til at foreldre og trenere er så sterke motstandere av å samarbeide på tvers av årskull? I hvor stor grad smitter slike holdninger fra de voksne over på barn og ungdom? Hvorfor lærer de ikke av erfaring når nesten samtlige klubber sliter med å ha ungdomslag lengre enn til 15-årsklassen, og den samme historien gjentas gang på gang? Hva er grunnen til at trenere og foreldre som har opplevd problemer med nok spillere i ungdomsfotballen før fortsatt tar sats fra hoppkanten med ”at dette skal vi klare alene”, og ”vi trenger ingen hjelp”? Til opplysning trenges det i snitt 100 10-åringer for å ha et 11’er lag når spillerne er 16-17 år gamle.
  • Hva er grunnen til at trenere tilsynelatende har fått et enormt behov for å styre spillernes valg med ball i kamp? Hvor har de lært det?
  • Hva er grunnen til at trenere skal overorganisere treninger med øvelser og læringsmomenter som egentlig hører hjemme hos topp motiverte spillere som er minst fem år eldre? Hvorfor er det så vanskelig å gjøre ting enkelt? Hvorfor er spill på to mål med keeper og det å øve på alle i angrep og alle i forsvar for lite fancy?
  • I hvor stor grad henger trenernes og foreldres resultatfokus sammen med deres selvoppfatning (selvbilde/selvfølelse) og norsk effektivitetsrasjonale? I hvor stor grad bidrar dette til, og feebacken ”bra” når spillere slår ballen ut over sidelinjen i retning mål, klassisk kælkefotball? 
  • Hvor mange klubber kan med hånden på hjerte si at klubben er til for spilleren og ikke motsatt på et praktisk plan?
  • Hvordan ser trenings- og kampuken til for de fleste barn og unge fra 7er fotball og oppover ut? Hvor ofte trenere de versus spiller kamper? Hvor forutsigbar er uken?
  • Hvor mange klubber og årskull melder på for mange lag i seriespill i forhold til antall spillere i årskullet/laget? Hva er grunnen til dette? Hvorfor lærer de ikke av erfaring?
  • Er det mulig for norsk fotball å få på plass disse tre retningslinjene i alle klubber og lag? 1) Sett opp bane for spill før treninga starter eller i løpet av oppvarmingen som er identisk med spillbanen i kamp. 2) Start å spille kamp med store mål og spillere som keepere senest midt i treninga, og med maks antall spillere på banen som i kamp? 3) Overhold regelen for lavt press i barnefotballen, og offside i ungdoms- og voksenfotballen.
  • Hvilke negative opplevelser har trenere og ledere hatt når de ikke ønsker å melde spillere på uttak til landslagsskolen?
  • Hvor utbredt er ”fisking” av spillere helt ned i 10-årsalder, og hvorfor foregår det?