Matchvinnerferdigheter i fotball

I Kunnskapboka om fotball har jeg konkretisert åtte matchvinnerferdigheter. Det vil si i hvor stor grad spillere er involvert i mål for og å hindre mål mot (+), eller feil som medfører mål mot (-). Å være delaktig i mål og det å hindre mål kan sees på som det objektive målet på spillernes individuelle prestasjoner i kamp, og sluttproduktet av deres individuelle ferdigheter. For å teste ut viktigheten av matchvinnerferdigheter og variasjoner mellom spillere, analyserte jeg samtlige mål i Eliteserien 2019 fram til og med runde 15. I denne artikkelen presenteres funnene fra analysen, hva funnene kan brukes til og utfordringer med analysen. Min oppfattelse er at data om enkeltspilleres matchvinnerferdigheter viser hvilke spillere som er mest verdifulle i Eliteserien 2019 .