Nyhetsmail juni 2019

Hvorfor skal ungdom spille fotball eller være med i idrett?

Frafallet i ungdomsfotballen spesielt og i ungdomsidretten generelt er høyt. I fotball slutter ca 5 av 6 med fotball i løpet av tenårene. Samtidig er organisert idrett fortsatt en viktig del av ungdommens liv. Rundt halvparten av alle elever på ungdomsskolen trener i et idrettslag en eller flere ganger i uka. Ingen andre organiserte fritidsaktiviteter blant ungdom kan vise til så stor deltakelse. I følge Ungdata 2018 er det flere positive sider ved å delta i idrett. http://www.ungdata.no/Nyheter/Ungdom-og-idrett-i-Norge. Ungdom som er aktive i idrett har sunnere kosthold og er langt mer fornøyd med helsa si. De er også mer fornøyd med foreldrene og lokalmiljøet de bor i. Idrettsungdom trives også bedre på skolen, de har sterkere orientering mot høyere utdanning og de rapporterer om færre psykiske helseplager enn andre. Det er færre som røyker, færre som drikker alkohol, og færre har prøvd hasj eller marihuana. I tillegg bruker idrettsungdom langt mindre tid på skjermaktiviteter sammenliknet med andre ungdommer.

At ungdom spiller fotball eller er aktive i andre idretter er overordnet spillerutvikling, vinne serien eller medaljer, eller at Norge deltar i VM. Av den grunn håper jeg både ungdommen selv og foreldre ofrer litt tid og innsats for å delta i og å lage et godt idrettstilbud. Skal vi lykkes med å lage et godt tilbud i fotball må foreldre bidra med sosiale aktiviteter og cuper, støtte trenerens og klubbens arbeid, og ikke å sette sine egne ønsker foran ungdommens behov. Dessuten må trenere og foreldre forstå at lag må samarbeide både innad i et årskull og mellom årskull. Dette samarbeidet må starte tidligst mulig, og i alle fall før ”dramaalderen”.