Fotball og pedagogikk

Hvordan trenere lærer bort noe, eller lærer spillerne å lære seg selv noe, er svært sentralt. Generelt omtales dette for pedagogikk, selv om begrepet «pedagogikk» brukes litt feil. Uansett har jeg testet ut ulike pedagogiske tilnærminger og læringsteorier i fotball og skolen i over 10 år. Som nevnt tidligere er det smarteste jeg har funnet på å benytte faste øktmaler/ øktmodeller med en tidsplan og læringsteori (pedagogikk). I den forbindelse har jeg også skrevet to fagartikler om bruk av læringsteorier i skolen for å få orden på svært utfordrende klasser og generelt å skape god undervisning.