Nyhetsmail februar 2018

Et slag for et læringsklima basert på mestring, innsats og læring. Gledelig nok har NFF også begynt å fokusere på mestringsklima på trenerveileder kursene. Dette har vært en av Fotball for Kids sine viktigste teoretiske og praktiske tema i 10 år, og jeg opplever dessverre enda at jeg er en av de få som følger opp teori om læringsmiljø på feltet.

Det er positivt at NFF utvikler praksisen sin. Tidligere har NFF ”kopiert” barnefotballkvelden, samt startet med følgende gode tiltak og retningslinjer etter at Fotball for Kids startet med eller fremmed forslag om dette: koordinasjon/ ”agility”; 3 mot 3; lettballer; konkrete Fair play tiltak; lavt press/pressfri sone; spillerutviklingsprosjekt, trenerveiledning og klubbutvikling ute i klubb; score mål ferdighet framfor avslutning; ikke kamp dagen før på kretssamlinger; kretskamper mot alle kretser; å følge lovverket ved betaling av lønn og feriepenger; og å ha sunnere mat på idrettsarrangementer og stadioner. Dessuten kommer de nok blant annet til å kopiere et grunnleggende opplegg og tips for helt ferske trenere, konkrete manualer for alle roller i klubb, og lavt press eller 5m fra 16m i 11’er fotballen i 14- og 15 års klassen.