Trenerskolen del 1

Trenerskolen del 1 – Trenerveiledning på feltet

Jeg har et tett samarbeid med IL Jutul fotball hvor jeg er ansvarlig for fotballakademiet, fungerer som sportssjef, og utarbeider sportsplan og andre dokumenter. I oppgaven som sportssjef ligger det at jeg skal bruke tiden min utelukkende på feltet for å veilede trenere, samt hjelpe til med å løse ulike utfordringer i forbindelse med gjennomføring av treninger og kamper. I forbindelse med oppfølging av trenere bruker jeg å gi dem tre og tre arbeidsoppgaver. Etter at trenerne har fått oppgavene og informasjon om disse følges jeg opp alle trenere på feltet. I tillegg må de gjennomføre en kort og kvantitativ evaluering  muntlig eller skriftlig etter endt periode. Nedenfor ser dere tre sett med tre arbeidsoppgaver med tidsperiode.

Arbeidsoppgaver trening i april og mai:

  • Sette opp bane for spill før treninga starter eller i løpet av de fem første minuttene av treningen mens en annen trener tar oppstart og lek med ball/oppvarming.
  • Starte og spille kamp senest midt i treningen.
  • Dømme på lavt press.

Arbeidsoppgaver kamp i mai og juni:

  • Å ta initiativ til Fair play møte før kamp
  • Å gjøre dommeren god
  • Å ha tema med øving på det vi har trent på siste uka.

Arbeidsoppgaver trening i august:

  • Lage en enkel periodeplan for høstsesongen.
  • Lage en øktmal/øktmodell som rammer inn innholdet og oppbygningen av treningene.
  • Sette opp en oversikt over hvordan trenerne fordeler oppgaver på trening.