Nyhetsmail november 2018

Jeg hadde nettopp et innlegg i bladet Utdanning nr. 12/26.oktober 2018

Hvem og hva er vi til for?
Vi er godt i gang med et nytt skoleår, og flere og flere lærere bøyer under for press fra politikere, businesspersoner og skoleeiere. Heldigvis finns det mange som yter motstand, men gruppen med motstandere synes å bli mindre og mindre. Av den grunn er det på tide å spørre oss selv om hvem og hva er vi til for? Det er her politikere, businesspersoner og skoleeiere bommer fullstendig. Alle som er involvert i skole og utdanning er her for elevene, og det vi skal gjøre for dem er å tilfredsstille behovene deres, både her og nå og på lang sikt. De kapitalistiske, voksenstyrte prosessene som foregår i dagens skole i stadig større grad har ingenting å gjøre med elevenes behov. De tilfredsstiller kun ønskene til ”de på toppen”. Ledernes ønsker og elevenes behov er derfor motvirkende krefter. Konsekvensen av dette er at vi tilsynelatende holder på å vikle oss inn i en prosess hvor stadig flere elever ender opp som tapere, samtidig som politikere får mer makt og pengefolka tjener mer penger. For å stoppe denne utviklingen trenger vi at helten står fram og viser større handlekraft. Helten i skolesystemet er fortsatt læreren. Følgelig er min drøm at alle lærere stiller opp og kjemper for elevenes beste ved å motarbeide seg dagens businesspregete skoleutvikling. Tenk hvor klart signal vi kunne gitt hvis for eksempel alle lærere i hele verden ble hjemme den første undervisningsdagen i november som en protest mot makt- og pengepersonene som forsøker å ødelegge elevene våre.