Min trilogi med fotballkunnskap

Nå er jeg ferdig med tre kunnskapsbøker om fotball. To av dem har jeg publisert et sammendrag/innhold av fra før. Bøkene er: 1) Min fotballfilosofi – Kunnskapsboka om fotball som kan gi en klubb eller nasjon en bedre utviklingsprosess. 2) Fotball for Kids boka – Øvelsesbank, fagartikler og erfaringer fra praksisfeltet. 3) Min fotballfilosofi – Kunnskapsboka om fotball del 2 – Artikkelsamling og forskning.

Min hypotese er at summen av denne kunnskapen kan hjelpe norsk fotball og Norge med; a) å bli en like sterk fotballnasjon som Portugal på herresiden (både landslag og liga), og toppnasjon på kvinnesiden; b) redusere frafallet i norsk fotball med 40-50 %; og c) skap mer mestring og læringsglede i skolen. Det forutsetter selvfølgelig at vi klarer å implementere kunnskapen i praksis. Imidlertid forventer jeg ikke at noen støtter den hypotesen. Derfor må vi trolig overlate dette til våre etterkommerne å avgjøre. Jeg tillater meg dog å ymte frampå at det er litt synd at så få/ingen er interessert i bruke denne kunnskapen. Bøkene er konklusjonen av et 25-års fag-, forsknings- og praksisprosjekt. Totalt bygger de på 100 000 timer med erfaring og jobbing. Det viktigste er dog at det er en oppsummering og konkretisering av ferdighetene, kunnskapen og erfaringene til 1000vis av toppspillere, trenere, forskere, lærer og andre aktører som sysler med fotball. Jeg håper derfor at folk er ydmyk og åpen for hvor mye kunnskap som finnes her, hva kunnskap kan skape og hvor konkret det er mulig å bli. Konkretisering er det første av undervisningprinsippene – KAMPVISER. Generelt bør vi utfordre oss mer på å være konkret, spesielt innenfor «myke» fagdisipliner.

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2021/03/Kunnskapsboka-om-fotball-Utdrag-2020-K.H.C..pdf (Bok nr 1)

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2023/09/Fotball-for-Kids-boka-innhold.pdf (Bok nr. 2)

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2023/12/Kunnskapsboka-om-fotball-2023-del-2-Innhold.pdf (Bok nr. 3)