Fotball for Kids boka

Endelig er jeg ferdig med å samle mesteparten av erfaringene og kunnskapene jeg har fra 25 år som trener, hvor mesteparten har vært i regi av mitt eget firma Fotball for Kids. Boka er en samling av øvelser, fagartikler og erfaringer fra praksisfeltet. Boka svært mange kapitler, og kan oppleves overveldende. I framtiden er det mulig jeg bruker boka som bakgrunn for å skrive flere bøker om fotball, f.eks. fotballtrenerens ABC.

Som nevnt er min visjon «At alle involverte i fotball skal forstå hvem og hva vi er til for, samt at alle valg og beslutninger tas på bakgrunn av forskningsbasert- og erfaringsbasert kunnskap». Jeg tillater meg å argumentere for at denne boka forsvarer denne visjonen godt. Innholdslite, oppbygning og stikkord kan leses i lenken under. https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2023/09/Fotball-for-Kids-boka-innhold.pdf