Medbestemmelse

Medbestemmelse, eller spillerbestemt trening, er noe jeg også kaller demokratisk læringsteori. Det er en av 14 pedagogiske tilnærminger jeg benytter og periodiserer når jeg coacher og underviser. I tillegg kan vi med bakgrunn i sentrale teorier fra fagfeltet psykologi argumentere for at medbestemmelse også er et behov. I så måte er det positivt at flere og flere snakker om og forsøker å gjennomføre mer medbestemmelse.

Jeg har forsøkt å teste ut og evaluere ulike måter å skape medbestemmelse på en systematisk måte de siste 15 åra. For eksempel har jeg alltid egen medbestemmelsesuke på fotballakademi (se! https://www.fotballforkids.no/?p=1076). Jeg har gjennomført og testet ut ulike former for medbestemmelse på over 1000 treninger og med mer enn 10 000 spillere. Dessuten brukte vi før å teste ut dette på trenerkurs, samt at vi hadde dette som teoretisk og praktisk tema på høgskoler. Når vi brukte denne ”pedagogikken” på trenerkurs fant vi ut at de som hadde denne oppgavene måtte være den siste gruppa. Dette fordi denne tilnærmingen skapte et helt utrolig energinivå, og så ”sluknet” spillerne for de som skulle ha praksisdel etterpå.

Det finnes sikkert utallige forslag og tanker om hva medbestemmelse er og hvordan det skal gjennomføres. Forhåpentligvis kommer det både mer forskning og gode praktiske retningslinjer om dette temaet. Selv bruker jeg å ta utgangspunkt i tre valg når vi har medbestemmelse:

  1. Vi kan ha medbestemmelse på a) innhold, b) hva de skal øve på, og/eller c) hvordan de skal lære (pedagogikk). Punkt a kan også løses med barnehagepedagogikk 1 og 2.
  2. Innholdet kan bestemmes på en skala fra helt åpent til sterk trenerstyrt.
  3. Hvordan vi gjennomfører medbestemmelse kan deles inn i; a) felles forsalg og avstemning; b) spørre individuelt, og så bestemme eller ha avstamning; og c) de jobber i grupper og leverer inn slik at treneren bestemmer, eller vi har et ledermøte med gruppelederne etter planlegging i gruppe.

Det er selvfølgelig noen utfordringer med medbestemmelse, og noen av disse kan løse ved å finne riktig ”metode” ovenfor. For eksempel å unngå at det er de samme som bestemmer. En annen ting som kan skje er at det blir litt lavere kvalitet enn ved en mer trenerstyrt. Her kan trenerne eventuelt si at de legger en list for kvalitet, og at de går inn og styrer litt mer aktivt om det blir for dårlig kvalitet. Alternativt kan dette også avtales med spillerne før og underveis. Det er bare å stoppe og spørre alle, eller spørre individuelt i en pause om de synes det er greit eller om de ønsker litt mer fokus og kvalitet.