Hvordan lage et godt fotballakademi?

”Sønnene mine forteller fortsatt hvor bra akademiet var da du var der. Synd at du ikke er der mer” (far til gutter 9 og 11 år).

Jeg har to grunnprinsipper når jeg er med å starte opp fotballakademier: Det skal være klubbstyrt og prisen skal følge SFO prisen. Det vil si at det ikke skal være dyrere å delta på et fotballakademi enn å være på SFO. Innholdet dere kan lese om i denne artikkelen handler om et akademi for 1-6.klasse.

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2022/10/Fotball-for-Kids-Et-godt-fotballakademi.pdf