Fotball og wellbeing

Det er vanlig å dele nytteeffekten av og motivasjonen for å spille fotball inn i; 1) ønsket om å bli så god som mulig og proffdrømmen, 2) fotballens helseeffekt, og 3) fotballens egenverdi. Uansett motiv vil det å spille fotball i hovedsak ha en positiv effekt på vår helse. Fotball er en genial idrett for alle de tre delene av helsebegrepet (fysiske, psykiske/mentale og sosiale helse). Spesielt er jeg opptatt av den psykiske/ mentale og sosiale helsa. Av den grunn studerte jeg PSY2022 (Mental Health and Wellbeing) ved UiO i vår. En liten oppsummering av hvordan det står til og kort innføring i mulige tiltak er gjengitt i denne engelske fagartikkelen på 3 sider.

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2022/07/Football-for-Kids-Mental-health-and-wellbeing.pdf