Egil «Drillo» Olsen og Nils Arne Eggen

I forbindelse med Nils Arne Eggens bortgang, og Egil «Drillo» Olsens 80-års dag og kino premiere med Alt for Norge, har jeg skrevet en artikkel om hver av dem. Artiklene er sammendrag av det jeg har skrevet om dem i hovedfagsoppgaven min og boka «Min fotballfilosofi». Begge artiklene belyser sentrale aspekt ved deres fotballfilosofi og lederskap.

Egil «Drillo» Olsen og drillofotball: https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2022/05/Betterfootballskills-Egil-Olsen-og-drillofotball.pdf

Nils Arne Eggen og fokus på fotballferdigheter: https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2022/05/Betterfootballskills-Nils-Arne-Eggen-og-ferdigheter.pdf