Fotball og pedagogikk

Hvordan trenere lærer bort noe, eller lærer spillerne å lære seg selv noe, er svært sentralt. Generelt omtales dette for pedagogikk, selv om begrepet «pedagogikk» brukes litt feil. Uansett har jeg testet ut ulike pedagogiske tilnærminger og læringsteorier i fotball […]

Ballbesittelse i VM 2018

Jeg gjennomførte en kampanalyseundersøkelse om VM i fotball i Russland i 2018. Formålet med denne lille kampanalyseundersøkelsen var å se på sammenhengen mellom; 1) ballbesittelse og effektivitet (kamputfall), 2) pasningssikkerhet og effektivitet, 3) mest ballbesittelse og tilbakelagt distanse og 4) […]