Fotball og pedagogikk

Hvordan trenere lærer bort noe, eller lærer spillerne å lære seg selv noe, er svært sentralt. Generelt omtales dette for pedagogikk, selv om begrepet «pedagogikk» brukes litt feil. Uansett har jeg testet ut ulike pedagogiske tilnærminger og læringsteorier i fotball […]