1.touch/førsteberøring

Jeg har nettopp hatt en 3-dagers HøstCamp for 14-og 15-åringer i Bjørndal fotball. Tema for Campen var 1.touch/førsteberøring. Norsk fotballitteratur deler 1.touch inn i medtak (ta med ballen inn i rom med førsteberøringen) og mottak (stoppe ballen og hvor ballfører står stille), samt at folk også snakker om nedtak (ta i mot ball i lufta). Jeg deler det inn på en annen måte. Hva man kaller det er ikke det viktigste, men jeg opplever at min måte å dele det inn på gjør det konkret og motiverende for ungdom. Mine ferdigheter innenfor 1.touch er flyttouch, kontrolltouch (stopptouch), limtouch, Iniesta-medtak, Zidane-medtak, Argentinsk-medtak inn i motsatt rom og Argentinsk-mottak med rettvendt kropp for å ta av press med en etterfølgende «Messi-dans». For å få spillerne til å forstå hva en limtouch er sier jeg at Martin Ødegaard og Isco er svært dyktige til å benytte limtouch. Av og til kaller jeg det derfor bare en Ødegaard-touch også. I følge innlegget til faren til Martin Ødegaard på et fotballseminar øvde Martin Ødegaard svært mye på limtouch alene og sammen med faren.

I henhold til standard begreper kan både flyttouch, Iniesta-medtak, Argentinsk-medtak inn i motsatt rom klassifiseres som et medtak. Argentinsk-mottak med rettvendt kropp for å ta av press kan klassifiseres som et mottak, og det er også en limtouch. Kontrolltouch kan klassifiseres som et mottak. Limtouch kan være både et mottak og et medttak, men er ofte et mottak med en etterfølgende touch/berøring inn i rom. Ishockey spillere benytter som ofte slimtouch som et medtak i stor fart. Zidane-medtak er som navnet sier et medtak, men kan også benevnes som et nedtak siden det er et medtak med foten av ball i lufta. Når vi øvde på Zidane-medtak nevnte jeg også en Youtube video med Zidane hvor han snakket om 1.touch, og nevner et sitat fra han: «Hva med 1.touch? 1.touch er alt. Har du en dårlig 1.touch så er alt over» (Zidane).

På trening benytter jeg noen enkle øvelser for å få masse repetisjoner og en del 1 mot 1 øvelser. Imidlertid, og i tråd med min ”læreplan om fotballferdigheter”, øver spillerne mest i spill med to mål og keeper. Spesielt øvde vi mye på flyttouch siden jeg mener den bør benyttes mest, og den benyttes for lite på toppnivå i dag. For å øve på det får spillerne i oppgave eller en utfordring om å øve på flyttouch i spill. Pedagogisk kan jeg også si at målet er null stopptouch. Etter noen spillperioder begynner spillerne å få taket på det. Deretter utfordrer jeg spillerne på å finne ut når det er best med en flyttouch og når det passer med en limtouch. De skal finne det ut selv og jeg benytter selvrefleksjon som pedagogisk metode. Se artikkel jeg har skrevet med tittel ”Spillerutvikling og effektiv læring”. Sånn fortsetter vi å øve på de ulike 1.touchene med stadig nye arbeidsoppgaver, problemstillinger og/eller utfordringer.

I forbindelse med denne FotballCampen gjennomførte jeg også en 10 minutters direkte analyse av kampen i Champions League mellom CSKA Moskva og Real Madrid. Jeg undersøkte hvor ofte Real Madrid benyttet flyttouch, limtouch og kontrolltouch i løpet av 10 minutter i 1.omgang. Resultatene indikerer at Real Madrid spillerne benyttet flyttouch 20 ganger, limtouch 7 ganger og kontrolltouch 18 ganger. Sistnevnte mener jeg er for høyt, og at tallet burde vært 3-4. Her tenker jeg at fotball har noe å lære av Ishockey, hvor spillerne tidlig lærer at de alltid må være i bevegelse med puck for å unngå å bli smadret.