Månedens sitat oktober 2018

«Men forskning gir ganske klare holdepunkter for at det er fordelaktig å gjøre det på denne måten» (trener og forsker). «Den forskningen din er jeg overhodet ikke interessert i» (foreldre)