Nyhetsmail august 2018

Rett før sommeren ble jeg akkurat ferdig med utgave nr. 2 av kunnskapsboka mi. Den ble på hele 886 sider. Totalt har jeg brukt over 10 000 timer på å skrive den. Inkluderer jeg tidligere oppgaver som boka bygger på, det vil si min mellomfagsoppgave, hovedfagsoppgave og A-lisensoppgave, tilsvarer jobben 10 år fulltidsjobb, eller bortkastet tid som de fleste sier. Det er jo dessverre sånn at verken fagkunnskap, eller kunnskap om barns utvikling, behov og læring er særlig verdsatt i fotballmiljøet. Uansett tror jeg at jeg er enig med Egil Olsen om at en tilsvarende bok ikke finnes noe sted i verden. Fortsatt er den ikke til salgs siden markedet er for lite til at det gir noe igjen for jobben med å trykke den opp. Dessuten er det bedre å kunne benytte kunnskapen selv eller gi en nasjon eller klubb eksklusive rettigheter.

Et lite utdrag for spesielt interesserte finnes nedenfor. Det som er nytt fra første utgave er at jeg har tatt med et par nye artikler, blant annet fagartikkelen jeg skrev sammen med Egil Olsen og Stig Mathisen. Videre har jeg skrevet et kapittel om kampledelse og tatt med litt mer innhold overalt. Den største jobben var allikevel å samkjøre innholdet i alle kapitler med sykelig nøyaktighet og å sette inn mer nøyaktig kildehenvisning. Som det kommer fram i utdraget har jeg over 50 sider med kilder. Det å ha oversikt over innholdet i alle disse kildene krever sitt. Enda vanskeligere er det å skulle sette det inn alle steder som det passer. En endring eller en henvisning i et kapittel medførte at jeg måtte justere/oppdatere innholdet 5-10 andre steder i boka. Og når jeg måtte gjøre flere hundre endringer og sette inn over 1000 kilder så ble det en i overkant tung kognitiv utfordring. Det tok nesten knekken på meg, men jeg får satse på at det var god hjernetrim.

Kunnskapsboka om fotball – Utdrag 2018 (K.H.C.)